سامانه آموزش مجازی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشند

تذکرات مهم و راهنمایی کاربران جدید

دانشجویان محترم: نام کاربری : شماره دانشجویی و رمز ورود:کدملی(10رقم)

اخبار و اطلاعیه های مربوط به این سامانه را فقط از طریق این سامانه و پرتال دانشگاه دریافت نمایید

کلیه مطالب مندرج توسط اساتید و دانشجویان در این سامانه نظرات شخصی افراد تلقی شده و غیر قابل استناد رسمی به دانشگاه می باشد

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. 1399